تبلیغات
محمود زردشت یزدی Mahmoud Zardosht Yazdi - مطالب ابر چاه

توانا بود هر که دانا بود - یاد بگیریم و عمل کنیم و به دیگران معلومات خود را انتقال دهیم .

من حفر بئر لأخیه وقع فیه چاه مکن بهر کسی اول خودت دوم کس ی

تاریخ:دوشنبه 4 شهریور 1392-02:51 ب.ظ

من حفر بئر لأخیه وقع فیه

یعنی : هرکس چاهی برای برادرش بکند خود در ان خواهد افتاد

چاه مکن بهر کسی اول خودت دوم  کسی
نظرات() 

در این وبلاگ
در كل اینترنت
====== ===== ======= ===== =====در این وبلاگ
در كل اینترنت
-----------