تبلیغات
محمود زردشت یزدی Mahmoud Zardosht Yazdi - مطالب ابر ضرب المثل

توانا بود هر که دانا بود - یاد بگیریم و عمل کنیم و به دیگران معلومات خود را انتقال دهیم .

من حفر بئر لأخیه وقع فیه چاه مکن بهر کسی اول خودت دوم کس ی

تاریخ:دوشنبه 4 شهریور 1392-02:51 ب.ظ

من حفر بئر لأخیه وقع فیه

یعنی : هرکس چاهی برای برادرش بکند خود در ان خواهد افتاد

چاه مکن بهر کسی اول خودت دوم  کسی
نظرات() 

بهرام گور

تاریخ:یکشنبه 8 اردیبهشت 1392-06:00 ب.ظ

بهرام تو که گور * می گرفتی همه عمر !   دیدی که چگونه گور# بهرام گرفت


* = گورخر ---   #=قبرنظرات() 

ماه

تاریخ:سه شنبه 27 فروردین 1392-01:09 ق.ظ

ماه همیشه پشت ابر نمی ماند
نظرات() 

هم جنس

تاریخ:سه شنبه 27 فروردین 1392-01:02 ق.ظ

کند هم جنس با هم جنس پرواز   کبوتر با کبوتر ، باز با باز      
نظرات() 

از کرامات شیخ

تاریخ:پنجشنبه 22 فروردین 1392-10:34 ب.ظ

از کرامات شیخ ما چه عجب شیره را خورد و گفت شیرین است .
نظرات() 

هر کس باد بکارد ، طوفان درو میکند

تاریخ:سه شنبه 26 مهر 1390-06:49 ب.ظ

هر کس باد بکارد  ، طوفان  درو  میکند
نظرات() 

از مکافات عمل غافل مشو گندم از گندم بروید جو ز جو

تاریخ:سه شنبه 26 مهر 1390-06:45 ب.ظ

از مکافات عمل غافل مشو  گندم از گندم بروید جو  ز  جو
نظرات() 

سیر از گرسنه خبر ندارد سواره از پیاده

تاریخ:سه شنبه 26 مهر 1390-06:39 ب.ظ

سیر از گرسنه خبر ندارد سواره از پیاده
نظرات() 

یک سوزن به خودت بزن یک جوالدوز به دیگران

تاریخ:سه شنبه 26 مهر 1390-06:35 ب.ظ

یک سوزن به خودت بزن یک جوالدوز به دیگران

نظرات() 

به مرگ میگرد تا به تب راضی شوی

تاریخ:دوشنبه 25 مهر 1390-10:17 ق.ظ

به مرگ میگرد تا به تب راضی شوی
ادامه مطلب


نظرات() 

برای کسی بمیر که برای تو تب کند

تاریخ:دوشنبه 25 مهر 1390-10:14 ق.ظ

برای کسی بمیر که برای تو تب کند

ادامه مطلب


نظرات() 

بار کج به منزل ( مقصد ) نمیرسد

تاریخ:شنبه 23 مهر 1390-12:38 ب.ظ

بار کج به منزل ( مقصد ) نمیرسد

ادامه مطلب


نظرات() 

پسر کو ندارد نشان از پدر تو بیگانه خوانش نه خوانش پسر

تاریخ:شنبه 23 مهر 1390-12:28 ب.ظ


ادامه مطلب


نظرات() 

پسر نوح با بدان بنشست خاندان نوبتش گم شد سگ اصحاب کهف روزی پی نیکان گرفت و مردم شد

تاریخ:شنبه 23 مهر 1390-12:23 ب.ظ


ادامه مطلب


نظرات() 

هر آن کس که دندان دهد نان دهد

تاریخ:شنبه 23 مهر 1390-12:02 ب.ظ

هر آن کس که دندان دهد   نان دهد

ادامه مطلب


نظرات() 

آن کس که حساب پاک است از محاسبه چه باک است

تاریخ:شنبه 23 مهر 1390-11:54 ق.ظ

آن کس که حساب پاک است از محاسبه چه باک است

ادامه مطلب


نظرات() 

اگر در خانه کس است یک حرف بس است

تاریخ:پنجشنبه 21 مهر 1390-11:09 ب.ظ

اگر در خانه کس است یک حرف بس است


ادامه مطلب


نظرات() 

آدم خواب را میتوان بیدار کرد ولی کسی که خود را بخواب زده نمیشود بیدار کرد

تاریخ:پنجشنبه 21 مهر 1390-11:04 ب.ظ

آدم خواب را میتوان بیدار کرد  ولی کسی که خود را بخواب زده نمیشود بیدار کرد

ادامه مطلب


نظرات() 

در این وبلاگ
در كل اینترنت
====== ===== ======= ===== =====در این وبلاگ
در كل اینترنت
-----------