محمود زردشت یزدی Mahmoud Zardosht Yazdi با سلام - تلاش میکنیم موضوعات متنوعی را خدمت دوستان گرامی عرضه کنیم http://zonline.ir 2018-04-20T16:49:08+01:00 text/html 2017-07-21T22:13:08+01:00 zonline.ir محمود زردشت یزدی Mahmood Zardosht Yazdi پدر و مادر http://zonline.ir/post/2092 <div>احادیثی گهربار از ائمه درباره نیکی به پدر و مادر</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>1. پیامبر اکرم (ص): نسبت‏ به پدر و مادر نیکوکار باش تا پاداش تو بهشت‏ باشد ولی اگر عاق آنها شوی جهنمی خواهی بود.</div><div>اصول کافی، ج 2، ص 348</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>&nbsp;----------------------------------------</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>2. امام رضا (ع) : نیکی به پدر و مادر واجب و لازم است اگرچه مشرک و کافر باشند، ولی در معصیت‏ خدا نباید اطاعتشان کرد.</div><div>بحار الانوار، ج 74، ص 72</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>----------------------------------------</div><div>3. امام کاظم (ع) : مردی از پیامبر خدا (ص) سؤال کرد: حق پدر بر فرزند چیست؟ حضرت فرمود: 1 - او را با نام صدا نکند 2 - در راه رفتن از او جلو نیفتند. 3 - قبل از او ننشیند. 4 - کاری انجام ندهد که مردم پدرش را فحش بدهند.</div><div>&nbsp;بحار الانوار، ج 74، ص 45</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>----------------------------------------</div><div>4. امام باقر (ع) : در سه چیز خداوند متعال به احدی اجازه ترک آنها را نداده است: 1- ادای امانت‏ به مرد نیکوکار و فاسق 2- وفای به عهد و پیمان نسبت‏ به نیکوکار و فاسق 3- نیکی به پدر و مادر، نیکو کار باشند یا فاسق ولا ابالی</div><div>&nbsp;بحار الانوار، ج 74، ص 56</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>----------------------------------------</div><div>5. امام علی (ع) : کسی که پدر و مادر خویش را غمگین سازد عاق والدین شده است.</div><div>بحار الانوار، ج 74، ص 64</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>----------------------------------------</div><div>6. امام هادی (ع) : نافرمانی(فرزند از پدر و مادر) مصیبت مصیبت نادیدگان است.</div><div>&nbsp;مستدرک، ج15، ص194؛ بحارالانوار، ج75، ص369، باب28</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>----------------------------------------</div><div>7. پیامبر اکرم (ص) : کسی که دستور الهی را در مورد پدر و مادر اطاعت کند، دو درب از بهشت‏ برویش باز خواهد شد، اگر فرمان خدا را در مورد یکی از آنها انجام دهد یک درب گشوده می‏ شود.</div><div>کنز العمال، ج 16، ص 467</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>----------------------------------------</div><div>8. پیامبر اکرم (ص) : بنده‏ ای که مطیع پدر و مادر و پروردگارش باشد، روز قیامت در بالاترین جایگاه است.</div><div>کنز العمال، ج 16، ص 467</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>----------------------------------------</div><div>9. پیامبر اکرم (ص) : کسی که به نیت پدر و مادرش حج انجام دهد یا بدهکاری آنها را بپردازد خداوند او را در روز قیامت‏ با نیکان بر می‏ انگیزد.</div><div>کنز العمال، ج 16، ص 468.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>----------------------------------------</div><div>10. پیامبر اکرم (ص) : آنکه پدر و مادرش را خشنود کند، خدا را خشنود کرده و کسی که پدر و مادر خود را به خشم آورد، خدا را به خشم آورده است.</div><div>کنز العمال، ج 16، ص 470</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>----------------------------------------</div><div>11. پیامبر اکرم (ص) : کسی که دوست دارد عمرش طولانی و روزیش زیاد شود، نسبت‏ به پدر و مادرش نیکی کند و صله رحم بجای آورد.</div><div>&nbsp;کنز العمال، ج 16، ص 475.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>----------------------------------------</div><div>12. پیامبر اکرم (ص) : به پدرانتان نیکی کنید تا فرزندانتان به شما نیکی کنند، از زنان مردم چشم‏ پوشی کنید تا دیگران نسبت‏ به زنهای شما چشم‏ پوشی کنند.</div><div>&nbsp;کنز العمال، ج 16، ص 466.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>----------------------------------------</div><div>13. پیامبر اکرم (ص) : نگاه محبت‏ آمیز فرزند به پدر و مادرش عبادت است.</div><div>&nbsp;بحار الانوار، ج 74، ص 80.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>----------------------------------------</div><div>14. پیامبر اکرم (ص) : کسی که قبر پدر و مادر یا یکی از آن دو را در هر جمعه یکبار زیارت کند خداوند او را می‏ بخشد و او را نیکوکار می‏ نویسد.</div><div>کنز العمال، ج 16، ص 468.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>----------------------------------------</div><div>15. پیامبر اکرم (ص) : از عاق والدین شدن بپرهیزید، زیرا با اینکه بوی بهشت از مسافت هزار سال به مشام می‏رسد، عاق والدین و کسی که قطع رحم کند آن بو را احساس نخواهد کرد. (یعنی بیش از هزار سال از بهشت فاصله دارد.)</div><div>&nbsp;بحار الانوار، ج 74، ص 62.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>----------------------------------------</div><div>16. پیامبر اکرم (ص) : در قیامت‏ خدا به چهار گروه نظر رحمت نخواهد کرد: 1 - عاق والدین‏2 - منت‏گذار3 - منکر قضاء و قدر4 - شرابخوار.</div><div>بحار الانوار، ج 74، ص 71.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>----------------------------------------</div><div>17. پیامبر اکرم (ص) : کیفر سه گناه به قیامت نمی‏ ماند (یعنی در همین دنیا مجازات می‏ شود.) 1 - عاق پدر و مادر 2 - ظلم و تجاوز به مردم ‏3 - ناسپاسی در مقابل احسان و نیکی.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>----------------------------------------</div><div>18. امام صادق (ع) : چشمهایت را جز از روی دلسوزی و مهربانی با پدر و مادر خیره مکن و صدایت را بلندتر از صدای آنها نکن دستهایت را بالای دستهای آنها مبر، و جلوتر از آنان راه مرو.</div><div>بحار الانوار، ج 74، ص 79.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>----------------------------------------</div><div>19. امام صادق (ع) : هر کس با این سه نفر کشمکش کند خوار می‏گردد: پدر، سلطان حق و شخص بدهکار.</div><div>&nbsp;بحار الانوار، ج 74، ص 71.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>----------------------------------------</div><div>20. امام صادق (ع) : از گناهانی که هوا را تیره و تار می‏کند عاق والدین شدن است.</div><div>بحار الانوار، ج 74، ص 74.</div><div><br></div> text/html 2016-10-19T07:04:52+01:00 zonline.ir محمود زردشت یزدی Mahmood Zardosht Yazdi سیستم جدید اتوماسیون اداری آموزش و پرورش پاکدشت http://zonline.ir/post/2107 <a href="http://oa1275.teo.ir/" target="_blank" title=""><img src="http://oa1275.teo.ir/images/theme/ntop.jpg"></a> text/html 2016-10-18T07:56:34+01:00 zonline.ir محمود زردشت یزدی Mahmood Zardosht Yazdi ضمن خدمت فرهنگیان - سامانه جامع مدیریت یادگیری و آموزش فرهنگیان http://zonline.ir/post/2080 <a href="http://ltms.medu.ir/Login.aspx" target="_blank" title=""><img src="http://ltms.medu.ir/images/theme/ntop.jpg" height="245" width="540"></a><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b>ضمن خدمت فرهنگیان - سامانه جامع مدیریت یادگیری و آموزش فرهنگیان</b></font><br> text/html 2016-10-17T00:33:00+01:00 zonline.ir محمود زردشت یزدی Mahmood Zardosht Yazdi اتوماسیون اداری آموزش و پرورش http://zonline.ir/post/2099 <p><a href="http://46.209.190.150/" target="_blank"><img src="http://46.209.190.150/images/theme/ntop.jpg" alt="اتوماسیون اداری آموزش و پرورش " "=""></a><br> </p> <p><br> </p> text/html 2016-10-07T21:01:00+01:00 zonline.ir محمود زردشت یزدی Mahmood Zardosht Yazdi آدرس جدید سایت آموزش و پرورش پاکدشت http://zonline.ir/post/2061 <p><a target="_blank" title="" data-href="http://pakedu.ir/">آدرس وبلاگ - سایت اداری مالی اداره آموزش و پرورش پاکدشت - حکم و فیش حقوق کارمندان و آموزگاران پاکدشت </a> </p> <p><a target="_blank" title="" data-href="http://pakedu.ir/"><br>Www.Pakedu.ir </a> </p> <p><br><br> </p> <p><a href="http://pakedu.ir/" target="_blank"><img src="http://pakedu.ir/images/slider/HeadRight.jpg" alt="http://pakedu.ir/" "=""></a><br><br> </p> text/html 2016-07-23T08:47:21+01:00 zonline.ir محمود زردشت یزدی Mahmood Zardosht Yazdi امام علی علیه السلام : http://zonline.ir/post/2105 <div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>به دنیا آرمیدن در حالی كه ناپایداری آن مشاهده می گردد، از نادانی است، و كوتاهی در اعمال نیكو با وجود یقین به پاداش آن، زیانكاری است، و قبل از آزمودن اشخاص، اطمینان پیدا كردن از عجز و ناتوانی است.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>امیرالمومنین ( امام علی علیه السلام ) : الرُّكُونُ إِلَی الدُّنْیَا مَعَ مَا تُعَایِنُ مِنْهَا جَهْلٌ وَ التَّقْصِیرُ فِی حُسْنِ الْعَمَلِ إِذَا وَثِقْتَ بِالثَّوَابِ عَلَیْهِ غَبْنٌ وَ الطُّمَأْنِینَةُ إِلَی كُلِّ أَحَدٍ قَبْلَ الِاخْتِبَارِ لَهُ عَجْزٌ .</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>نهج البلاغه حکمت 384 #ALI</div><div style="direction: ltr;">Amir al-Mu'minin, peace be upon him, said :</div><div>&nbsp;Leaning towards this world</div><div>despite what you see of it, is folly, and lagging behind in good deeds when you are convinced of good reward for them is obvious loss, while trusting in every</div><div>one before trying is weakness.</div> text/html 2016-04-16T23:21:00+01:00 zonline.ir محمود زردشت یزدی Mahmood Zardosht Yazdi حکمت 382 نهج‌البلاغه http://zonline.ir/post/2098 <p>تمرین کنیم کمتر سخن بگوییم.! بخصوص تهمت و دروغ و افشای راز دیگران ( تجسس ممنوع)، باید پاسخگوی گفتار و کردار خود باشیم: _______________________ نهج البلاغه حکمت 382 ۳۸۲- امیرالمؤمنین ( امام علی علیه السلام ) : لَا تَقُلْ مَا لَا تَعْلَمُ بَلْ لَا تَقُلْ كُلَّ مَا تَعْلَمُ فَإِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَی جَوَارِحِكَ كُلِّهَا فَرَائِضَ یَحْتَجُّ بِهَا عَلَیْكَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ . آنچه نمی دانی مگو، بلكه همه آنچه را كه می دانی نیز مگو، زیرا خداوند بزرگ بر اعضاء بدنت چیزهایی را واجب كرده كه از آنها در روز قیامت بر تو حجت آورد. Amir al-Mu'minin, peace be upon him, said :Do not say what you do not know; rather do not say all that you know, because Allah has laid down some obligations for all your limbs by means of which He will put forth arguments against you on the Day of Judgement. #ALI </p> text/html 2016-04-16T23:08:00+01:00 zonline.ir محمود زردشت یزدی Mahmood Zardosht Yazdi صلاح و فساد http://zonline.ir/post/2097 <p>شهید مرتضی مطهری در مقدمه جلد یک کتاب داستان راستان خود، به ذکر نکاتی در رابطه با عوام و خواص می پردازد. «…صلاح و فساد طبقاتِ اجتماع در یکدیگر تأثیر دارد. ممکن نیست که دیواری بین طبقات کشیده شود و طبقه‌ای از سرایتِ فساد یا صلاح ِ طبقۀ دیگر مصون یا بی‌بهره بماند؛ ولی معمولاً فساد از «خواص» شروع می‌شود و به «عوام» سرایت می‌کند؛ و صلاح بر عکس، از «عوام» و تنبّه و بیداری آنها آغاز می‌شود و اجباراً «خواص» را به صلاح می‌آورد؛ یعنی عاده فساد از بالا به پایین می‌ریزد و صلاح از پایین به بالا سرایت می‌کند. روی همین اصل است که می‌بینیم امیرالمؤمنین علی‌(علیه السلام) در تعلیمات عالیۀ خود، بعد از آن که مردم را به دو طبقۀ «عامه» و «خاصه» تقسیم می‌کند، نسبت به صلاح و به راه آمدنِ خاصه اظهار یأس و نومیدی می‌کند و تنها عامۀ مردم را مورد توجه قرار می‌دهد. در دستور حکومتی که به نام مالک اشتر نخعی، مرقوم داشته می‌نویسد: «برای والی، هیچ کس پر خرج‌تر در هنگام سستی، کم کمک‌تر در هنگام سختی، متنفرتر از عدالت و انصاف، پر توقع‌تر، ناسپاس‌تر، عذرناپذیرتر، کم طاقت‌تر در شدائد از خاصه نیست. همانا استوانۀ دین و نقطۀ مرکزی مسلمین و مایۀ پیروزی بر دشمن؛ عامه می باشند. پس توجه تو همواره به این طبقه معطوف باشد.» این فکر غلطی است از یک عده طرفداران اصلاح که هر وقت در فکر کار اصلاحی می‌افتند، زعمای هر صنف را در نظر می‌گیرند و آن قله‌های مرتفع در نظرشان مجسم می‌شود و می‌خواهند از آن ارتفاعاتِ منیع شروع کنند. تجربه نشان داده که معمولاً کارهایی که از ناحیۀ آن قله‌های رفیع آغاز شده و در نظرها مفید می‌نماید، بیش از آن مقدار که حقیقت و اثر اصلاحی داشته باشد، جنبه تظاهر و تبلیغات و جلب نظر عوام دارد…» </p> <p>منبع: کتاب داستان راستان </p> text/html 2015-04-14T06:39:44+01:00 zonline.ir محمود زردشت یزدی Mahmood Zardosht Yazdi توکل http://zonline.ir/post/2093 <div>احادیثی درباره توکل به خدا</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>امام على علیه السلام :</div><div>&nbsp;اَلتَّوَكُلُّ عَلَى اللّه نَجاةً مِنْ كُلِّ سوءٍ وَحِرْزٌ مِنْ كُلِّ عَدُوٍّ؛</div><div>&nbsp;توكل بر خداوند، مایه نجات از هر بدى و محفوظ بودن از هر دشمنى است.</div><div>بحارالأنوار، ج78، ص79، ح56</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>---------------------------------------</div><div>امام على علیه السلام :</div><div>مَنْ تَوكَّلَ عَلَى اللّه ذَلَّتْ لَهُ الصِّعابُ وَتَسَهَّلَتْ عَلَیْهِ الأَْسْبابِ؛</div><div>هر كس به خدا توكل كند، دشوارى ها براى او آسان مى شود و اسباب برایش فراهم مى گردد.</div><div>غررالحكم، ج5، ص425، ح9028</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>---------------------------------------</div><div>قال رسول الله صلى الله علیه و آله :</div><div>مَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللّه كَفاهُ مَؤنَتَهُ وَرِزْقَهُ مِنْ حَیْثُ لایَحْتَسِبُ؛</div><div>هر كس به خدا توكل كند، خداوند هزینه او را كفایت مى كند و از جایى كه گمان نمى برد به او روزى مى دهد.</div><div>كنزالعمال، ج3، ص103، ح5693</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>---------------------------------------</div><div>&nbsp;قال الصادق علیه السلام :</div><div>إِنَّ الغِنى وَالْعِزَّ یَجولانِ فَإِذا ظَفِرا بِمَوْضِعِ التَّوَكُّلِ أَوْطَنا؛</div><div>بى نیازى و عزّت به هر طرف مى گردند و چون به جایگاه توكل دست یافتند در آنجا قرار مى گیرند.</div><div>كافى، ج2، ص65، ح3</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>---------------------------------------</div><div>قال الباقر علیه السلام :</div><div>مَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللّه لایُغْلَبُ وَمَنِ اعْتَصَمَ بِاللّه لایُهْزَمُ؛</div><div>هر كس به خدا توكل كند، مغلوب نشود و هر كس به خدا توسل جوید، شكست نخورد.</div><div>جامع الأخبار، ص 322</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>---------------------------------------</div><div>&nbsp;قال رسول الله صلى الله علیه و آله :</div><div>اَلتَّوَكُّلُ بَعْدَ الْكَیْسِ مَؤْعِظَةٌ؛</div><div>توكّل كردن (به خدا) بعد از به كار بردن عقل، خود موعظه است.</div><div>كنزالعمال، ج3، ص103، ح5696</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>---------------------------------------</div><div>قال رسول الله صلى الله علیه و آله :</div><div>اَلطِّیَرَةُ شِرْكُ وَمامِنّا إِلاّ وَلكِنَّ اللّه یُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ؛</div><div>فال بد زدن شرك است و هیچ كس ازما نیست مگر این كه به نحوى دستخوش فال بد زدن مى شود، اما خداوند با توكل به او آن را از بین مى برد.</div><div>سنن ابن ماجه، ج2، ص1170، ح3538</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>---------------------------------------</div><div>قال رسول الله صلى الله علیه و آله :</div><div>رَأى رَسولُ اللّه صلى الله علیه و آله قَوْما لا یَزْرَعونَ قالَ: ما أَنْتُمْ؟ قالوُا: نَحْنُ الْمُتَوَكِّلونَ، قالَ: لا، بَلْ أَنْتُمْ المُتَّكِلونَ؛</div><div>رسول اكرم صلى الله علیه و آله گروهى را كه كشت و كار نمى كردند، دیدند و فرمودند: شما چه كاره اید؟ عرض كردند ما توكل كنندگانیم. فرمودند: نه، شما سر بارید.</div><div>مستدرك الوسائل، ج11، ص217، ح12789</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>---------------------------------------</div><div>قال الكاظم علیه السلام :</div><div>لَمّا سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ تَعالى: (وَمَنْ یَتَوَكَّلْ عَلَى اللّه فَهُوَ حَسْبُهُ) ـ : اَلتَّوَكُّلُ عَلَى اللّه دَرَجاتٌ، مِنْها أَنْ تَتَوَكَّلَ عَلَى اللّه فى اُمورِكَ كُلِّها فَما فَعَلَ بِكَ كُنْتَ عَنْهُ راضیا تَعْلَمُ اءَنَّهُ لایَألوكَ خَیْرا وَفَضْلاً وَتَعْلَمُ أَنَّ الْحُكْمَ فى ذلِكَ لَهُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّه بِتَفویضِ ذلِكَ إِلَیْهِ وَثِقْ بِهِ فیها وَفى غَیْرِها؛</div><div>در پاسخ به سؤال از آیه «و هر كس به خدا توكل كند او براى وى بس است» توكل كردن بر خدا درجاتى دارد: یكى از آنها این است كه در تمام كارهایت به خدا توكل كنى و هر چه با تو كرد از او خشنود باشى و بدانى كه او نسبت به تو از هیچ خیر و تفضّلى كوتاهى نمى كند و بدانى كه در این باره حكم، حكم اوست، پس با واگذارى كارهایت به خدا بر او توكل كن و در آن كارها و دیگر كارها به او اعتماد داشته باش.</div><div>كافى، ج2، ص65، ح5</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>---------------------------------------</div><div>قال رسول الله صلى الله علیه و آله :</div><div>یَقولُ اللّه عَزَّوَجَلَّ ما مِنْ مَخْلوقٍ یَعْتَصِمُ دونى إِلاّ قَطَعْتُ أسْبابَ السَّماواتِ وَأسبابَ الأَْرْضِ مِنْ دونِهِ فَإِنْ سَأَلَنى لَمْ اُعْطِهِ وَإِنْ دَعانى لَمْ اُجِبْهُ؛</div><div>خداوند عزوجل مى فرماید: هیچ مخلوقى نیست كه به غیر من پناه ببرد، مگر این كه دستش را از اسباب و ریسمان هاى آسمانها و زمین كوتاه كنم، پس اگر از من بخواهد عطایش نكنم و اگر مرا بخواند جوابش ندهم.</div><div>امالى طوسى، ص585، ح1210</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>---------------------------------------</div><div>قال الكاظم علیه السلام :</div><div>مَن أرادَ أن یکنَ‌ أقوَی النّاسِ‌ فَلیتَوکل عَلی اللهِ؛</div><div>هر که می خواهد که قویترین مردم باشد بر خدا توکل نماید.</div><div>بحار الانوار، ج7، ص143</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>---------------------------------------</div><div>امام رضا علیه السلام :</div><div>&nbsp;ما حَدُّ التَّوکل؟ فَقال لی: اَن لا تَخافَ معَ اللهِ اَحَداً؛</div><div>حد توکل چیست؟ حضرت فرمودند: اینکه با وجود خدا از هیچ کس نترسی</div><div>جهاد النفس،ح 292</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>---------------------------------------</div><div>امام موسی کاظم علیه السلام :</div><div>مَن اَراد ان یکون اقوی الناس فلیتوکل علی الله؛</div><div>هر که می خواهد که قویترین مردم باشد بر خدا توکل نماید .</div><div>بحاالانوار، ج71، ص143</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>---------------------------------------</div><div>امام جواد علیه السلام :</div><div>الثِّقَةُ بِاللهِ ثَمَنٌ لِکٌلِّ غالٍ و سُلَّمٌ اِلى کُلِّ عالٍ؛</div><div>اعتماد به خدا بهاى هر چیز گرانبها است و نردبانى به سوى هر بلندایى.</div><div>بحارالانوار، ج۵، ص۱۴</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>---------------------------------------</div><div>امام جواد علیه السلام :</div><div>ثَلاثٌ مَن کُنَّ فِیهِ لَم یَندَم: تَرکُ العَجَلة ، وَ المَشوِرَة ، وَ التَّوَکُلُ عَلَی اللهِ عِندَ العَزمِ؛</div><div>سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله ، 2 - مشورت کردن ، 3 - و توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .</div><div>مسند الامام الجواد، ص 247</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>---------------------------------------</div><div>امام علی علیه السلام :</div><div>مَن تَوکَّلَ عَلَی اللهِ ذَلَّت لَهُ الصِّعابُ وَ تَسَهَّلَت عَلَیهِ الأسبابُ</div><div>هر که بر خدا توکل کند دشواریها برایش آسان شده و اسباب برایش فراهم گردد.</div><div>غررالحکم ح3888 ص197</div><div><br></div> text/html 2014-09-24T10:34:20+01:00 zonline.ir محمود زردشت یزدی Mahmood Zardosht Yazdi فرزند ناخلف http://zonline.ir/post/2087 <font size="2"><b><font color="#000099" size="3">پسر کو ندارد نشان از پـدر تو بیگانه خوانش ، نخوانش پسر</font><br><br><font size="3">پسر نوح با بدان بنشست خاندان نبوتـــش گـــــــــــــم شد<br><br>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سگ اصحاب کهف روزی چند پی نیکان گرفت و مردم شد</font></b></font><br>