تبلیغات
محمود زردشت یزدی Mahmoud Zardosht Yazdi - مطالب تیر 1392

توانا بود هر که دانا بود - یاد بگیریم و عمل کنیم و به دیگران معلومات خود را انتقال دهیم .

علی بدوان:

تاریخ:چهارشنبه 19 تیر 1392-07:12 ب.ظنوع مطلب : سیاسی 

نظرات() 

دادستانی مصر دستور بازداشت رهبران اخوان‌المسلمین را صادر کرد

تاریخ:چهارشنبه 19 تیر 1392-07:02 ب.ظ

بدیع

دادستانی مصر امروز دستور بازداشت «محمد بدیع» رهبر جماعت اخوان‌المسلمین و چند عضو دیگر این جماعت را صادر کرد.

هدف از اتهام‌زنی به رهبر اخوان‌، متفرق کردن هواداران مرسی است

منبع :  خبرگزاری فارس


ادامه مطلب

نوع مطلب : سیاسی 

نظرات() 

ماشاءالله شمس الواعظین در گفت و گو با عصر ایران:

تاریخ:چهارشنبه 19 تیر 1392-06:53 ب.ظ

ارتش مصر باید با اخوان توافق کند
 
ارتش مصر باید با اخوان توافق کند
توافق با اخوان المسلمین مهم‌ترین کاری است که باید انجام بگیرد. انتظارات فوری اگر برآورده نشود،
 آرامش را به هم خواهد زد و حکومت را با چالشی جدی مواجه خواهد کرد.

ادامه مطلب

نوع مطلب : سیاسی 

نظرات() 

پادشاه عربستان سعودی: محال است اجازه راه اندازی حزب بدهیم

تاریخ:چهارشنبه 19 تیر 1392-06:51 ب.ظ

پادشاه عربستان سعودی: محال است اجازه راه اندازی حزب بدهیم

اسلام، تفرقه به نام این جریان و آن جریان را نمی پذیرد. احزاب هم همین گونه هستند
که در ظلمت و تاریکی حرکت می کنند و می توانند به گمراهی پیروان خود منجر شوند.

ادامه مطلب

نوع مطلب : سیاسی 

نظرات() 

اصل 160:

تاریخ:چهارشنبه 19 تیر 1392-06:12 ب.ظ

وزیر دادگستری مسئولیت كلیه مسائل مربوطه به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان كسانی كه رییس قوه قضاییه به رییس جمهور پیشنهاد میكند انتخاب میگردد.
  رییس قوه قضاییه میتواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض كند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود كه در قوانین برای وزراء به عنوان عالیترین مقام اجرایی پیش‏بینی میشود.


اصل سابق‏‏‏‏:
ا اصل یكصد و شصتم
ا وزیر دادگستری مسئولیت كلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده‏ دارد و از میان كسانی كه شورای عالی قضایی به نخست‏وزیر پیشنهاد میكند انتخاب میگردد.>>نظرات() 

اصل 161:

تاریخ:چهارشنبه 19 تیر 1392-06:10 ب.ظ

 دیوان عالی كشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاكم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیتهایی كه طبق قانون به آن محول میشود بر اساس ضوابطی كه رییس قوه قضاییه تعیین میكند تشكیل میگردد.


ااصل سابق‏‏‏‏:ا
ا اصل یكصد و شصت و یكم

ا دیوان عالی كشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاكم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیتهایی كه طبق قانون به آن محول میشود بر اساس ضوابطی كه شورای عالی قضایی تعیین میكند تشكیل میگردد.
نظرات() 

اصل 162:

تاریخ:چهارشنبه 19 تیر 1392-06:08 ب.ظ

رییس دیوان عالی كشور و دادستان كل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رییس قوه قضاییه با مشورت قضایت دیوان عالی كشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب میكند.

 اصل سابق‏‏‏‏:
اصل یكصد و شصت و دوم

 رییس دیوان عالی كشور و دادستان كل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رهبری یا مشورت قضات دیوان عالی كشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب میكنند.>>ا
نظرات() 

اصل 163:

تاریخ:چهارشنبه 19 تیر 1392-06:06 ب.ظ

صفات و شرائط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین میشود.


نظرات() 

اصل 164:

تاریخ:چهارشنبه 19 تیر 1392-06:05 ب.ظ

قاضی را نمیتوان از مقامی كه شاغل آن است بدون محاكمه و پبوت جرم یا تخلفی كه موجب انفصال است به طور موقت یا داإم منفصل كرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رییس قوه قضاییه پس از مشورت با رییس دیوان عالی كشور و دادستان كل. نقل و انتقال دوره‏ای قضات بر طبق ضوابط كلی كه قانون تعیین میكند صورت میگیرد.


اصل سابق‏‏‏‏: اصل یكصد و شصت و چهارم
قاضی را نمیتوان از مقامی كه شاغل آنست بدون محاكمه و پبوت جرم یا تخلفی كه موجب انفصال است به طور موقت یا داإم منفصل كرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصویب اعضای شورای عالی قضایی به اتفاق آراء. نقل و انتقال دوره‏ای قضات بر طبق ضوابط كلی كه قانون تعیین میكند صورت میگیرد.>>نظرات() 

اصل 165:

تاریخ:چهارشنبه 19 تیر 1392-06:04 ب.ظ

 محاكمات، علنی انجام میشود و حضور افراد بلامانع است مگر آن كه به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یانظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علنی نباشد.


نظرات() 

اصل 166:

تاریخ:چهارشنبه 19 تیر 1392-06:03 ب.ظ

 احكام دادگاه‏ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است.


نظرات() 

اصل 167:

تاریخ:چهارشنبه 19 تیر 1392-06:01 ب.ظ

 قاضی موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حكم قضیه را صادر نماید و نمیتواند به بهانه سكوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.


نظرات() 

اصل 168:

تاریخ:چهارشنبه 19 تیر 1392-06:00 ب.ظ

رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاكم دادگستری صورت میگیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میكند.


نظرات() 

اصل 169:

تاریخ:چهارشنبه 19 تیر 1392-05:57 ب.ظ

 هیچ فعلی یا ترك فعلی به استناد قانونی كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمیشود.


نظرات() 

اصل 170:

تاریخ:چهارشنبه 19 تیر 1392-05:55 ب.ظ

 قضات دادگاه‏ها مكلفند از اجرای تصویب‏نامه ‏ها و آیین‏نامه‏ های دولتی كه مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری كنند و هر كس میتواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا كند


نظرات() 

اصل 171:

تاریخ:چهارشنبه 19 تیر 1392-05:53 ب.ظ

هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حكم یا در تطبیق حكم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه كسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و ر غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران میشود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد.


نظرات() 

اصل 172:

تاریخ:چهارشنبه 19 تیر 1392-05:53 ب.ظ

  برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاكم نظامی مطابق قانون تشكیل میگردد، ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی كه در مقام ضابط دادگستری مرتكب شوند در محاكم عمومی رسیدگی میشود.

  دادستانی و دادگاه‏های نظامی، بخشی از قوه قضاییه كشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.
نظرات() 

اصل 173:

تاریخ:چهارشنبه 19 تیر 1392-05:51 ب.ظ

به منظور رسیدگی به شكایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آیین‏نامه‏ های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام "دیوان عدالت اداری" زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس میگردد.
  حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین میكند.


   اصل سابق‏‏‏‏:
  اصل یكصد وهفتاد و سوم

  به منظور رسیدگی به شكایات، ظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‏نامه‏های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر شورای عالی قضایی تأسیس میگردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین میكند.‏
نظرات() 

اصل 174:

تاریخ:چهارشنبه 19 تیر 1392-05:49 ب.ظ

بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‏های اداری سازمانی به نام "سازمان بازرسی كل كشور" زیر نظر رییس قوه قضاییه تشكیل میگردد.
حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین میكند.


    اصل سابق‏‏‏‏:
  اصل یكصد و هفتاد و چهارم
  بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجراء صحیح قوانین در دستگاه‏های اداری سازمانی به نام "سازمان بازرسی كل كشور" زیر نظر شورای عالی قضایی تشكیل میگردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون معین میكند.>>نظرات() 

اصل 175:

تاریخ:چهارشنبه 19 تیر 1392-05:48 ب.ظ

در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افكار با رعایت موازین اسلامی و مصالح كشور باید تأمین گردد.

  نصب و عزل رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مركب از نمایندگان رییس جمهور و رییس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر كدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت.
  خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین میكند.


  اصل سابق‏‏‏‏:
ا اصل یكصد و هفتاد و پنجم
ا در رسانه‏های گروهی (رادیو و تلویزیون) آزادی انتشارات و تبلیغات طبق موازین اسلامی باید تأمین شود. این رسانه‏ها زیر نظر مشترك قوای سه گانه قضاییه (شورای عالی قضایی)، مقننه و مجریه اداره خواهد شد. ترتیب آن را قانون معین میكند.>>ا
ا <<2 - اصل یكصد و هفتاد و ششم به موجب اصلاحاتی كه در اسل 1368 نسبت به قانون اساسی صورت گرفته، به قانون اساسی الحاق شده است:ا
ا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران كه در دوازده فصل مشتمل بر یكصد و هفتاد و پنج اصل تنظمی گردیده و با اكثریت دو سوم مجموع نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به تصویب رسیده است در تاریخ بیست و چهارم آبان ماه یكهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی مطابق با بیست و چهارم ذىالحجه یكهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری به تصویب نهایی رسید.>>نظرات() 

اصل 176:

تاریخ:چهارشنبه 19 تیر 1392-05:46 ب.ظ

به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاكمیت ملی "شورای عالی امنیت ملی" به ریاست رییس جمهور، با وظایف زیر تشكیل میگردد.

1- تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی كشور در محدوده سیاستهای كلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.
2- هماهنگ نمودن فعالیت‏های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر كلی دفاعی - امنیتی.
3- بهره‏گیری از امكانات مادی و معنوی كشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.ا
ا اعضای شورا عبارتند از:
ا - روُسای قوای سه گانه
ا - رییس ستاد فرماندهی كل نیروهای مسلح
ا - مسئول امور برنامه و بودجه
ا - دو نماینده به انتخاب مقام رهبری
ا - وزرای امور خارجه، كشور، اطلاعات
ا - حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه
ا شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت كشور تشكیل میدهد. ریاست هر یك از شوراهای فرعی با رییس جمهور یا یكی از اعضای شورای عالی است كه از طرف رییس جمهور تعیین میشود.ا
ا حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانونی معین میكند و تشكیلات آنها به تصویب شورای عالی میرسد.
ا مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست.<<اصل یكصد و هفتاد و ششم به موجب اصلاحاتی كه در سال 1368 نسبت به قانون اساسی صورت گرفته، به قانون اساسی الحاق شده است.>>نظرات() 

اصل 177:قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ:چهارشنبه 19 تیر 1392-05:43 ب.ظ

اصل 177: بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام میگیرد.

   مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حكمی خطاب به رییس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با تركیب زیر پیشنهاد مینماید:
1- اعظی شورای نگهبان.
2- روُسای قوای سه گانه.
3- اعضای پابت مجمع تشخیص مصلحت نظام.
4- پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری.
5- ده نفر به انتخاب مقام رهبری.
6- سه نفر از هیأت وزیران.
7- سه نفر از قوه قضاییه.
8- ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
9- سه نفر از دانشگاهیان.
ا شیوه كار و كیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین میكند.
ا مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اكثریت مطلق شركت‏كنندگان در همه‏پرسی برسد.
ا رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه ‏پرسی "بازنگری در قانون اساسی" لازم نیست.
ا محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای كلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‏های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حكومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور كشور با اتكاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است.


(اصل یكصد و هفتاد و هفتم به موجب اصلاحاتی كه در سال 1368 نسبت به قانون اساسی صورت گرفته، به قانون اساسی الحاق شده است.)


نظرات() 

راه پیمایی ها و تحصن طرفدار مرسی، مصر

تاریخ:چهارشنبه 19 تیر 1392-12:54 ب.ظ


طرفداران مرسی -ادامه تحصن میدان رابعة العدویة (رویترز) 
تحسن حامیان  رئیس جمهور مصر محمد مرسی ادامه دارد،  این زمینه مردم در قاهره، ودر تعدادی از استان ها راه پیمایی رفتند تا خواهان بازگشت از مرسی مصر و رد آنچه که آنها را به کودتا علیه مشروعیت می داند ، شوند

معترضان میدان چهارم ( میدان رابعه ) اقدام به اقامه نماز کردند ، به گزارشخبرنگار  الجزیره در میدان عبدالله شامی، تعدادی از خانواده های اعضای کامل در این زمینه، و واضح است که حضور  آنها  با چمدان نشانگر آنست که قصد دارند برای زمان طولانی  در این محل باقی بماند.


خبرنگار با اشاره به اینکه شرکت کنندگان در این تظاهرات شعار بازگشت رئیس جمهور مشروع، و خواستار محاکمه و وزیر دفاع عبدل فتاح آل Sisi ، و تاکید خود را در  رد  آنچه کودتای نظامی خود را در برابر مشروعیت و قانونگرایی میدانند ، اعلام کردند.

در اسکندریه، اخوان مسلمان تجمع در حمایت از مرسی و بالا بردن شرکت کنندگان بازدیدها اعتراض عکس مرسی، و آگهی ها، خواسته ها و اعتراض خود را بیان و تایید مشروعیت رئیس جمهور مرسی و حوادث خشونت آمیز است که درمحل  مقابل گارد جمهوری خواه در قاهره صورت گرفت و ادعا کرد که زندگی ده ها تن کشته و مجروح، خواستار تحقیقات به این حادثه را محکوم کرد.

ادامه داد: تعدادی از حامیان تظاهرات طرفدار رئیس جمهور در این زمینه در مرکز شهر Qena برای حمایت از مرسی و تظاهرات اعضای اخوان المسلمین و طرفداران مرسی از شهرهای مختلف و مراکز استان پیوست.


او به نام تظاهرات روز گذشته از اتحاد ملی برای حمایت از مشروعیت در مصر، یک روز پس از یکی از ده ها تن از مرگ و میر ناشی از حامیان مرسی در مقابل گارد ریاست جمهوری در قاهره در سپیده دم روز دوشنبه.

هواداران مرسی، می گویند آنها نمی خواهند  میدان رابعه را ترک کنند .


دفتر سیاسی RFD و احزاب و جبهه ملی جوانان انقلاب مردم در هماهنگی با کمیته مردم و جوانان انقلاب برای استقرار نماز تراویح در میدان تحریر نامیده می شود.
نوع مطلب : سیاسی 

نظرات() 

اعتصام ومسیرات مؤیدة لمرسی بمصر

تاریخ:چهارشنبه 19 تیر 1392-12:35 ب.ظمؤیدوا مرسی یواصلون اعتصامهم بمیدان رابعة العدویة (رویترز)
واصل المؤیدون للرئیس المصری المعزول محمد مرسی احتشادهم بمیدان رابعة العدویة فی القاهرة، وخرجوا فی مسیرات بعدد من المحافظات المصریة للمطالبة بعودة مرسی ورفض ما یصفونه بالانقلاب على الشرعیة.

وأدى المعتصمون بمیدان رابعة العدویة صلاة التراویح وقامو بتنظیم سحور جماعی، ورصد مراسل الجزیرة بالمیدان عبد الله الشامی تواجد عدد من العائلات بكامل أفرادها فی المیدان، وأوضح أنهم كانو محملین بأمتعتهم فی استعداد منهم للبقاء مدة طویلة فی المیدان.

وأوضح المراسل أن المشاركین فی الاعتصام هتفوا بعودة الرئیس المعزول، وطالبوا بمحاكمة وزیر الدفاع عبد الفتاح السیسی، وأكدو رفضهم لما سموه الانقلاب العسكری على الشرعیة.

وفی الإسكندریة نظمت جماعة الإخوان المسلمین مسیرة لتأیید مرسی، ورفع المشاركون فی الفعالیة الاحتجاجیة صور مرسی، ولافتات تعبر عن مطالبهم واحتجاجهم وتؤكد شرعیة الرئیس المعزول، كما نددوا بأحداث العنف التی وقعت أمام دار الحرس الجمهوری بالقاهرة وراح ضحیتها عشرات القتلى والمصابین، مطالبین بالتحقیق فی الواقعة.

وواصل عدد من أنصار ومؤیدی الرئیس المعزول تظاهراتهم فی میدان الساعة وسط مدینة قنا لدعم مرسی، وانضم للتظاهرات أعضاء من جماعة الإخوان المسلمین وأنصار مرسی من مختلف مدن ومراكز المحافظة.

المنصورة والفیوم
ونظم مؤیدون لمرسی وقفة تأیید له فی مدینة المنصورة، كما شارك مؤیدون وللیوم السادس على التوالی بمسیرات بالفیوم، وانطلقت مسیرات عقب صلاة العصر من بعض مساجد مدینة الفیوم، للتندید بعزل الرئیس محمد مرسی وأحداث الحرس الجمهوری. وطالب المشاركون بعودة الرئیس المعزول، ورددوا هتافات ورفعوا لافتات تشیر إلى مطالبهم، كما رفعوا صور خمسة من أبناء الفیوم الذین قتلوا فی أحداث الحرس الجمهوری.

ودعا إلى مظاهرات الأمس التحالف الوطنی لدعم الشرعیة فی مصر، وذلك بعد یوم واحد من سقوط عشرات القتلى من مؤیدی مرسی أمام دار الحرس الجمهوری بالقاهرة فجر الاثنین.

ویقول مؤیدو مرسی إنهم لن یغادروا میدان رابعة العدویة وساحات الاعتصام الأخرى فی عدة محافظات قبل إعادته إلى منصبه.

فی المقابل أدى عدد من المعارضین للرئیس المعزول صلاة التراویح بمیدان التحریر فی القاهرة، وكان من بینهم عدد كبیر من السیدات، وذلك فی ظل حمایة اللجان الشعبیة التی حمل أعضاؤها لافتات كتب علیها "لا للإرهاب".

وكان المكتب السیاسی لتكتل القوى الثوریة الوطنیة وشباب الأحزاب والجبهات الشعبیة بالتنسیق مع اللجان الشعبیة وشباب الثورة قد دعا لإقامة صلاة التراویح بمیدان التحریر.

وفی المنصورة شارك عدد من أعضاء القوى والحركات والائتلافات السیاسیة المدنیة مساء الثلاثاء فی مظاهرة بمیدان السادس من أكتوبر للتندید بجماعة الإخوان المسلمین.

المصدر:الجزیرة + وكالات


نوع مطلب : سیاسی 

نظرات() 

جبهة الإنقاذ ترفض الإعلان الدستوری بمصر

تاریخ:چهارشنبه 19 تیر 1392-12:12 ب.ظ

أعلنت جبهة الإنقاذ الوطنی التی تجمع عددا من أبرز قوى المعارضة المصریة
 رفضها للإعلان الدستوری الذی أصدره رئیس الدولة المؤقت عدلی منصور،
 ودعت إلى إدخال تعدیلات فی الإعلان والبدء فی مشاورات واسعة بشأنها.


نوع مطلب : سیاسی 

نظرات() 

بازجویی مرسی به تعویق افتاد

تاریخ:سه شنبه 18 تیر 1392-01:42 ب.ظ

ثروت حماد قاضی مامور رسیدگی به تخلفات محمد مرسی رئیس جمهوری مصر و 8 تن از رهبران جماعت اخوان المسلمین به دلیل اوضاع نابسامان امنیتی در این كشور رسیدگی به پرونده آنها را به زمان دیگری موكول كرد.

به گزارش نما به نقل از روزنامه الوطن؛ یروز قرار بود کار بازجویی از محمد مرسی رئیس جمهوری مخلوع مصر به اتفاق هشت تن از رهبران اخوان المسلمین در داخل ساختمان دادستانی کل مصر یا در داخل زندان محل نگهداری متهان در قاهره آغاز شود.
براساس اطلاعات رسیده از دادستانی کل مصر متهمان پرونده نا آرامی های بعد از انقلاب 30 ژوئن ملت برضد نظام حاکم در برگیرنده اسامی ذیل است:
محمد مرسی رئیس جمهوری مخلوع مصر
محمد الکتاتنی رئیس حزب آزادی و عدالت ، شاخه سیاسی جماعت اخوان المسلمین مصر
محمد البلتاجی از رهبران جماعت اخوان المسلمین مصر
شیخ محمد مهدی عاکف رهبر سابق جماعت اخوان المسلمین مصر
صبحی صالح معاون سابق رهبر سابق جماعت اخوان المسلمین مصر
محمد جمال جبریل از رهبران جماعت اخوان المسلمین مصر
عصام سلطان معاون رئیس حزب الوسط
محمد العمده نماینده سابق پارلمان سابق مصر
طاهر عبد المحسن وکیل کمیته قانونگذاری در مجلس الشعب منحل مصر که از رهبران جماعت اخوان المسلمین مصر هم هست.
به گفته ثروت حماد رئیس دادگاه محاکمه محمد مرسی و دیگر رهبران اخوان المسلمین قرار است در مکانی نا معلوم به زودی بازجویی از محمد مرسی اغاز شود اما بازجویی از الکتاتنی و عاکف و العمده در داخل زندان الطره انجام خواهد شد.
هم اکنون محمد مرسی رئیس جمهوری مخلوع مصر به اتفاق 8 تن دیگز ار رهبران جماعت اخوان المسلمین مصر از خروج از خاک مصر از تمام مرزهای هوایی و زمینی و دریایی منع شده اند.
ثبت: 1:26 PM 1392/4/18


نوع مطلب : سیاسی 

نظرات() 

فقط استعمارگران و ظالمین و تبهکاران از کودتا در کشورها حمایت می کنند و خشنود هستند

تاریخ:سه شنبه 18 تیر 1392-01:12 ب.ظ

فقط استعمارگران و ظالمین و تبهکاران ، امریکا ،انگلیس،دولتهای غرب،استعمار،از کودتا نظامیان در کشورها حمایت می کنند و از آنچه رخ داده خشنود هستند

از کشتار و قتل مردم مصر دست بردارید، بس کنید.


Just colonizers and tyrants and criminals, America, England, West states, colonialism, of military coups in countries that support and are pleased with what happened

Stop the killing and murder of the Egyptian people, will cease.
 

Egyptians to stop the bleeding.

فقط المستعمرون والطغاة والمجرمین، أمریكا، إنجلترا، الولایات الغربیة والاستعمار ودعمت الانقلاب العسکری فی البلاد وانهم سعداء علی ذالک

المصریون لوقف النزیف.

قط المستعمرون والطغاة والمجرمین، أمریكا، إنجلترا، الولایات الغربیة والاستعمار والانقلابات العسكریة فی البلدان التی تدعم وسعداء مع ما حصل

وقف القتل والقتل للشعب المصری، سوف تتوقف.نوع مطلب : سیاسی 

نظرات() 

شیخ الازهر خانه نشین می شود.( او به همراه البرادعی و پاپ مصر با کودتاچیان باعث سقوط حکومت انتخاباتی رییس جمهور مصر شدند )

تاریخ:سه شنبه 18 تیر 1392-01:02 ب.ظ

در اعتراض به وقایع مصر

( او به همراه البرادعی و پاپ مصر با کودتاچیان اقدام به ساقط کردن حکومت منتخب رییس جمهور مصر کردند )

شیخ الازهر، وقایع دردناک کشته شدن شماری از شهروندان مصری در روز دوشنبه در مقابل ساختمان گارد ریاست جمهوری را محکوم کرد و گفت: اگر خونریزی ها متوقف نشود، در خانۀ خود تحصن می کنم.

شیخ الازهربه گزارش «نماینده» به نقل از العالم، دکتر احمد الطیب در پیامی ضبط شده که از تلویزیون مصر پخش شد، کشته شدن شماری از شهروندان مصری در وقایع مقابل ساختمان گارد ریاست جمهوری را محکوم کرد و این واقعه دردناک را به خانواده های شهدا و زخمی ها تسلیت گفت.

شیخ الازهر سپس از حاکمان مصر خواست، تحقیقات فوری برای بررسی جزئیات کشته شدن شهروندان را آغاز کنند و نتایج تحقیقات را نیز فوری به اطلاع مردم برسانند تا حقایق روشن شود و آتش فتنه فرو بنشیند.

وی سپس از دست اندرکاران حاکم بر مصر خواست، تا حداکثر دو روز آینده، به منظور جلوگیری از ریخته شدن خون شهروندان، کمیته آشتی ملی تشکیل دهند و اختیارات کامل به این کمیته بدهند تا بتواند آشتی ملی فراگیر برقرار کرده و هیچ کس از مردم مصر را به حاشیه نراند، زیرا میهن، ملک هیچ کس نیست و برای همگان وسعت دارد.

دکتر احمد الطیب همچنین اعلام فوری مدت دوره انتقالی را خواستار شد و با بیان این که این مدت نباید بیشتر از شش ماه باشد، خاطر نشان کرد: باید جدول زمان بندی واضح و روشنی جهت انتقال دموکراتیک تعیین و اعلام شود تا این جدول زمان بندی بتواند وحدت مصری ها و جلوگیری از ریخته شدن خون مردم را تضمین کند. علت مشارکت من در گفت و گوی نیروها و رهبران ملی و سیاسی نیز تحقق همین مساله بود.

وی سپس به عنوان شیخ الازهر گفت: الازهر، ضرورت پایبندی به وظیفه ملی در محقق ساختن آشتی ملی و ایجاد انسجام مردمی و پرهیز از تنش زایی را به همه رسانه های مختلف یادآور می شود.

دکتر احمد الطیب سپس به نام الازهر، آزادی همه بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی را خواستار شد و گفت: باید به آن ها فرصت داده شود تا در کمال امنیت و آرامش به زندگی عادی خود برگردند. الازهر همچنین بر وظیفه دولت در حمایت از تظاهر کنندگان مسالمت جو و حفاظت از جانشان و عدم پیگرد سیاسی یکایک آنان تاکید می کند.

وی سپس همه طرف ها در عرصه مصر را به تعقل و خویشتنداری پیش از گذشتن فرصت ها فراخواند و گفت: من، از جایگاه مسئولیت دینی و ملی که به عهده دارم از همه می خواهم هر اقدامی که به ریخته شدن خون پاک مصری ها منجر می شود، دست بکشند.

شیخ الازهر در پایان هشدار داد: کشور در شرایطی است که از آن بوی خون به مشام می رسد. در این شرایط، کلام پیامبر اکرم (ص) از ذهنم جدا نمی شود که فرمودند: اگر خون مسلمانی به ناحق ریخته شود، در نزد خداوند عزوجل ناگوارتر از آن است کعبه، سنگ به سنگ نابود شود. بنابراین در شرایط کنونی ممکن است ناچار شوم در خانه خود دست به تحصن بزنم تا وقتی که همه به مسئولیت های خود در قبال جلوگیری از خونریزی و ممانعت از کشیده شدن کشور به جنگ داخلی - که بارها درباره آن هشدار داده بودیم - عمل کنند.نوع مطلب : سیاسی 

نظرات() 

حلول ماه مبارک رمضان مبارک باد

تاریخ:سه شنبه 18 تیر 1392-12:07 ب.ظ
نظرات() 

مختصری از زندگانی شیخ الطائفه شیخ مفید رحمة لله علیه - سوم رمضان سالگرد وفات وی

تاریخ:سه شنبه 18 تیر 1392-12:03 ب.ظ

شیخ مفید

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

مُحمّد بن مُحمّد بن نَعمان ملقب به شیخ مُفید و معروف به ابن المعلّم، فقیه و متکلم و

از علمای برجسته شیعه سده ۵ هجری قمری بود.

 

محتویات

  [نهفتن

زندگی :

در ذیقعده سال ۳۳۶ (قمری) در نزدیکی بغداد متولد شد.

وی استاد شیخ طوسی و سید مرتضی علم الهدی بود. او فقیه و کلامی شیعی که بیشتر در علم کلام تبحر داشت

و مکتب کلامی شیعه در عصر او به اوج کمال رسید.

او در مناظرات دینی مهارت خاصی داشت و مناظراتش با قاضی عبدالجبار رئیس فرقه معتزله بغداد و

 قاضی ابوبکر باقلانی رئیس اشاعره معروف بود.[۱]

او مورد تحسین و احترام بزرگان اهل تسنن از قبیل، ابن حجر عسقلانی، ابن عماد حنبلی، شافعی و دیگران بود.

شیخ طوسی درباره او در الفهرست ‏می‌نویسد:

«محمد بن محمد بن نعمان، معروف به ابن المعلم (ابوالعلی معری این لقب را به وی داده)،

از متکلمان امامیه است. درعصر خویش ریاست و مرجعیت‏ شیعه به او منتهی گردید.

در فقه و کلام بر هر کس‏ دیگر مقدم بود. حافظه خوب و ذهن دقیق داشت و

در پاسخ به سؤالات حاضر جواب‏ بود. او بیش از ۲۰۰ جلد کتاب کوچک و بزرگ دارد.»[۲]

گفته‌اند لقب «مفید» را علی بن عیسی معتزلی در عهد جوانی، در نتیجه مباحثه با وی به او داد.[۱]

شیخ مفید در شب جمعه ۳ رمضان ۴۱۳ در بغداد، در سن ۷۵ سالگی درگذشت. هشتاد هزار تن از شیعیان او را تشییع کردند

و سید مرتضی علم الهدی بر او نمازگزارد و در پائین پای جواد استادشابن قولویه مدفون گردید.[۱]

معروفترین شاگردان او عبارت‌اند از:

آثار :

علم کلام و عقاید
 • اوائل المقالات
 • شرح عقاید صدوق
 • اجوبه المسائل السرویه
 • نکت الاعتقادیه
فقه
 • المقنعه
 • الاعلام
 • المسائل الصاغانیه
 • جوابات اهل الموصل فی العدد الرویه
 • جواب اهل الرقه فی الاهله و العدد
اخلاق اسلامی و حدیث
غیبت
 • الفصول العشره فی الغیبه
 • الجوابات فی الخروج المهدی(عج)
دیگر
 • الفرائض
 • الکلام فی دلائل القرآن
 • وجوه اعجاز القرآن
 • النصرة فی‏ فضل القرآن
 • البیان فی تالیف القرآن
 • الافصاح
 • الایضاح
 • الارکان
 • الارشاد العیون


نوع مطلب : دین و معنویت  

نظرات() 


 • تعداد صفحات :3
 • 1  
 • 2  
 • 3  در این وبلاگ
در كل اینترنت
====== ===== ======= ===== =====در این وبلاگ
در كل اینترنت
-----------