تبلیغات
محمود زردشت یزدی Mahmoud Zardosht Yazdi - ضیافت الهی - رمضان

توانا بود هر که دانا بود - یاد بگیریم و عمل کنیم و به دیگران معلومات خود را انتقال دهیم .

ضیافت الهی - رمضان

تاریخ:چهارشنبه 1 تیر 1390-08:23 ب.ظ

ضیافت الهی
نگارش :علی آ ل کاظمی
درضیافت های معمولی ازمیهمانان باانواع واقسام غذا های لذیذ ونوشابه های
گوارا پذیرایی می کنند، وامکانات استراحت جسم میهمانان وهرنوع لذت های
مادی و جسمانی فراهم می شود.
امّا درماه رمضان، ماه ضیافت الهی ، خداوند با غذاهای معنوی ، وامساک
ازغذا های مادی روح انسان وحقیقت انسانیت انسان را پذیرایی می کند،
ودراین ضیافت خداوند بزرگ ترین نعمت های معنوی خود را بربندگان مطیع خود
ارزانی داشته، یک فرصت طلایی وبسیارمغتنم را به منظوررشد و تکامل روحانی
دراختیار آنان قرارمی دهد.
چه ضیافتی ازاین بهترکه انسان روزه دار با دعوت رسمی خداوند به ضیافت
الهی وبرسرسفره پربرکت اودعوت شده؟ بنا به فرموده ی پیامبرخداصلی الله
علیه وآله  درخطبه ی شعبانیه هرنفس که انسان می کشد برای اوثواب تسبیح
دارد، وحتیّ خوابیدن درآن برای مومن روزه دارثواب داشته ، اعمال انسان
درآن به درجه ی قبولی می رسد ، و دعای انسان درآن به استجابت رسیده ،
ثواب هرعبادت وعملی چندین برابرماه های دیگرخواهد بود.


ماه رمضان ماه آمرزش است
از جمله برکات ماه مبارک رمضان و ضیا فت معنوی آن بازشدن درهای رحمت
خداوند به روی بندگان ، ومحدود شدن فعالیت شیاطین گمراه کننده ، ومغفرت
وآمرزش وسیع خداوند است نسبت به گناه کاران .
 


 

امام باقر(ع) می فرماید:
(پیامبرخداصلی الله علیه وآله به مردم روی کرده می فرمود: ای مردم! هرگاه
هلال ماه مبارک رمضان طلوع نمود، شیاطین سرکش زنجیرخواهند شد، ودرهای
آسمان ودرهای بهشت ودرهای رحمت الهی گشوده شده ، و درهای جهنّم بسته می
شود، ودعا ها به اجابت می رسد، و خداوند هرروزبه هنگام افطارافراد بسیاری
را ازآتش جهنم آزاد می کند، وندا کننده ای از طرف خداهرشب ندامی دهد که:
آیا درخواست کننده ای هست؟ آیا کسی هست که درخواست آمرزش نماید؟

  (وسائل الشیعه ج7ص 224)

امام صادق علیه السلام می فرماید:
(رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمودند: ماه رمضان ماه خداوند بزرگ است ،
واین ماه ماهی است که خداوند درآن ثواب اعمال را چندین برابرمی کند ،
وگناهان رادرآن می بخشد ، وماه برکت است ، وماه رلز ونیازبه درگاه خداوند
، وماه توبه وآمرزش گناهان است ، واین ماه ماه آزادی بندگان ازآتش جهنم
ورستگاری یافتن به بهشت است ).

                  (بحارالانوار ج96 ص340)

ماه رمضاه ماه  دعا ونیایش است
برکت دیگر این ماه بزرگ وضیافت معنوی دیگر الهی در آن استجابت دعای
بندگان است ، که خداوند نسبت به بندگانش نظر لطف بیشتری داشته دعاهای
آنان را به استجابت می رساند ، زیرا باز شدن درهای رحمت ودرهای آسمان
موجب بالا رفتن دعاها ولطف وعنایت خاصی که خداوند دراین ماه نسبت به
بندگان خود دارد سبب پذیرفته شدن درخواست ها واستجابت دعاها خواهد بود .

حضرت علی علیه السلام می فرماید:
هنگامی که ماه رمضان رسید پیامبرخدا صلی الله علیه وآله
بپا خاست وحمد وثنای الهی را بجای آورد ه فرمود: ای مردمُ ! خداوند شر
دشمن شمارا ازجن وانس از سر شما کوتاه کرد
، وفرمود ه است : مرا بخوانید
تا شمارا اجابت کنم  ، وبه شما وعده ی اجابت داده است ، وخداوند برای هر
شیطان گمراه کننده ای هفت نفر فرشته را مامور کرده است ، وتا پایان ماه
رمضان آن شیطان را آزاد نخواهند نمود ، آگاه باشید که درهای آسمان از
اواولین شب این ماه باز است ، ودعا ها درآن مقبول خواهد بود ).
                  (وسائل الشیعه ج7 ص220 ح3)

امام صادق علیه السلام می فرماید :
( خواب روزه دار عبادت است ، سکوتش تسبیح ، وعملش مقبول ودعایش مستجاب است ).
             (من لایحضره الفقیه ج2ص46)

حضرت علی علیه السلام می فرماید:
(خواب روزه دار عبادت وسکوتش تسبیح ، ودعایش  مستجاب است ، وثواب عملش
چندین برابراست ، وهرروزه داری به هنگام افطار دعائی دارد که رد نخواهد
شد )
 .
          بحار الانوار ج93 ص360)

بنا براین دراین ماه پربرکت باید حد اکثراستفاده را ازفرصت نمود،ودعاهای
شبانه روزی ماه مبارک رمضان را مانند دعاهای روزانه ، تعقیبات نمازها ،
دعای افتتاح ،ومناجات های سحر ،ودعای ابوحمزه ی ثمالی ودعاهای گوناگونی
که وارد شده است خواند ، وبیش ازهروفت دیگر دست نیاز به بارگاه بی نیاز
برافراشت، تا ازمواهب وعطایای حضرت باری درضیافت معنوی ماه رمضان بهرمند
شد.

ماه رمضان بهارقرآن است
قرآن کتاب هدایت وبرنامه ی سعادت انسان هاست ، وکلمات نورانی آن وحی الهی
ونازل شده ازسوی پروردگارمتعال است ، هرفرد مسلمان باید با دقت آیات قرآن
را بخواند ، وبه دستورخداوند توجه کرده به آن عمل کند .
تلاوت قرآن درهمه وقت ثواب بسیاردارد ، اما بدان جهت که ماه رمضان ماه
نزول قرآن است ازآن به بهار قرآن تعبیر شده ، ثواب قرآن خواندن درآن
بیشتراز زمان ها ی د یگراست .

امام باقرعلیه السلام می فرماید :
(هرچیزی بهاری دارد ، وبهارقرآن ماه رمضان است).
      
(وسائل الشیعه ج7 ص218)

پیامبرگرامی اسلام : ثواب خواندن یک آیه از قرآن را دراین ماه باثواب ختم
قرآن درماه های دیگر برابر دانسته ، در خطبه ی شعبانیه می فرماید:
( من تلا فیه آیه من القرآن کان له مثل اجرمن ختم القرآن فی غیره من الشهور).
یعنی : (هرکس درماه رمضان یک آیه از قرآن بخواند برای او ثوابی مانند
ثواب کسی است که تمام قرآن را درماه های دیگر خوانده باشد ) .

              (وسائل الشیعه ج7 ص228)

بنابراین لازم است ازاین فرصت نیزحد اکثر استفاده را درماه مبارک رمضان
بنمائیم ، وبا تشکیل جلسات تعلیم وقرائت قرآن وفراگرفتن تجوید وتفسیرقرآن
، وشرکت دراین گونه مجالس قرآنی دربهارقرآن استفاده ی هرچه بیشتر ببریم ،
وبرنامه ای برای ختم قرآن داشته باشیم که حد اقل دراین ماه یک بارقرآن را
ازاول تا آخر ختم کنیم ، زیرا هنگامی که ما به زندگی امامان وپیشوایان
دین می نگریم می بینیم درماه رمضان چندین بار قرآن راختم می نموده اند .
(روایت شده است که امام باقر علیه السلام درماه رمضان ده مرتبه قرآن را
ختم می کردند ، هرسه شب یک ختم قرآن )
(وسائل الشیعه ج7 ص219)

علی بن ابی حمزه گوید: برحضرت صادق علیه السلام وارد شدم ، ابو بصیر به حضرت گفت:
(فدایت شوم آیادرهرشب ماه رمضان یک بارقرآن را ختم کنم چگونه است؟ حضرت
فرمودند نه ، این کاررا نکن ، گفت : دردوشب یک بارختم کنم ؟ فرمود : نه ،
گفت: درسه شب ؟ فرمودند :بله، وبا دست اشاره فرمودند ، وسپس گفتند : یا
ابامحمد! ماه رمضان حق وحرمتی داردکه به هیچ ماه دیگری شباهت ندارد ،
یاران حضرت محمد صل الله علیه وآله هرکدام قرآن را دریک ماه یا کمتر ختم
می کردند ، قرآن را نباید شتابزده خواند ، بلکه باید قرآن را بادقت
وترتیل خواند،
 وهرگاه به آیه ای می گذری که درآن ازبهشت یاد شده است ،
درآن آیه توقف کن ، وازخداوند درخواست بهشت کن ، وهرگاه برآیه ای گذشتی
که درآن از جهنم یاد شده است ، توقف کن واز درگاه خداوند پناهندگی از آتش
جهنم بخواه ) 
  (عیون الاخبا ص310)


نوع مطلب : دین و معنویت  

نظرات() 

در این وبلاگ
در كل اینترنت
====== ===== ======= ===== =====در این وبلاگ
در كل اینترنت
-----------